• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Checkout

  Bạn có thể nộp học phí bằng cách:

  1. Bằng chuyển khoản vào tài khoản của công ty PHATECO: Khi có hợp đồng ký với công ty.
  2. Nộp tiền mặt khi đến tham dự khóa học.
  3. Nộp học phí bằng tài khoản thu hộ, bằng cách quét mã QR: 

  Tài khoản thu hộ

  hoặc nhập chuyển tiền bằng:

  • Số tài khoản: 0031000103185
  • Tên tài khoản: TRAN VAN VUONG
  • Ngân hàng: Vietcombank, CN Hai Phong

  Sau khi nhận được tiền, chúng tôi sẽ ban hành phiếu thu và gửi lại người nộp tiền.

  Nếu cần hỏi thêm, xin liên hệ số ĐT: 0225 3 870 870 / Hotline: 0912262085