• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  PHATECO HỌP TỔNG KẾT NĂM 2023

  Ngày đăng: 04/01/2024

  Ngày 03/01/2024, PHATECO đã tổ chức buổi họp tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và định hướng, kế hoạch cho năm 2024

  Tham dự cuộc họp gồm có Ban lãnh đạo (BLĐ) Công ty và đại diện của các Phòng ban chức năng từ cấp Phó Phòng trở lên và các Trợ lý.

  Qua số liệu tổng kết của Phòng Kinh doanh, BLĐ cũng như toàn thể cán bộ, nhân viên của PHATECO đã rất vui mừng về kết quả SXKD năm 2023 vừa qua. Giá trị sản lượng và doanh thu năm 2023 đã gần chạm mốc 500 tỷ. Cụ thể: giá trị Sản lượng đạt 493 tỷ đồng (đạt 109% so với kế hoạch đề ra cho năm 2023 và 184% so với thực hiện năm 2022); Giá trị Doanh thu đạt 478 tỷ đồng (đạt 115% so với kế hoạch đề ra cho năm 2023 và 179% so với thực hiện năm 2022).