• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  PHATECO ký hợp đồng đầu xuân Ất Mùi

  Ngày đăng: 08/04/2019

  Tháng 2/2015, trong không khí rạo rực đón xuân mới Ất Mùi, PHATECO đã ký kết hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình – Dự án đầu tư xây dựng Khu các làng dân tộc IV – Gói thầu số 25: Giám sát thi công xây dựng các công trình tôn giáo, tín ngưỡng khu các làng dân tộc IV – chủ đầu tư là Ban Đầu tư và Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung. Tiến độ thực hiện hợp đồng là 18 tháng bắt đầu từ 18/03/2015.

   

   

  Đây là lần hợp tác thứ hai giữa PHATECO và Ban Đầu tư và Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung; là thành quả của sự cố gắng, nỗ lực thực hiện thành công các dự án của PHATECO trong lĩnh vực tư vấn giám sát và tư vấn quản lý thi công công trình xây dựng, đồng thời khẳng định sự tin tưởng của các Chủ đầu tư đối với PHATECO.

   

  Với kinh nghiệm và năng lực của mình PHATECO cam kết sẽ tập trung nguồn lực triển khai thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ để tiếp tục chiến lược chiếm lĩnh thị trường trong thời gian tới.

   

  “Làng dân tộc IV” nằm trong tổng thể “Khu các làng dân tộc” (Đồng Mô, Hà Nội) bao gồm các công trình văn hóa và cảnh quan 4 dân tộc đa văn hóa, cư trú ở nhiều vùng cảnh quan như bán sơn địa, đồi núi, đồng bằng, duyên hải, triền sông, thị trấn, thị tứ thuộc nhiều vùng văn hóa khác nhau như Kinh, Hoa, Ngái, Sán Dìu với hệ ngôn ngữ Hán, Việt – Mường.

   

  VŨ THỊ THU HIỀN