• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Tiếp tục cung cấp nhân sự giám sát cho JGCS – Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn

  Ngày đăng: 08/04/2019

  Đầu tháng 2/2015, JGCS đón thành viên giám sát thứ 7 của PHATECO vào làm việc tại công trường Hai Phong Piping Shop, thuộc Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP).

   

  Đội ngũ giám sát PHATECO tại đây đã và đang khẳng định được năng lực, trình độ, nhiệt huyết công việc được Lãnh đạo dự án JGCS đánh giá cao bao gồm:

   

  – Giám sát ống (Piping supervisor): Mr Hiệu – 1/6 thành viên trong ban GS.

  – QC kiểm tra ống (Piping QC staff): Mr Quân, Mr Cường – 2/6 thành viên ban kiểm soát chất lượng gia công Ống và là 2 thành viên người Việt duy nhất.

  – Giám sát sơn (Painting supervisor): Mr Khương, Mr Khánh – 2/3 thành viên trong ban kiểm soát chất lượng Sơn và là 2 thành viên người Việt duy nhất.

  – QC kiểm tra sơn (Painting QC staff): Mr Hồng -1/2 thành viên trong ban kiểm soát chất lượng Sơn và là thành viên người Việt duy nhất.

  – Kỹ sư dự án (Project engineer): Mr Sơn – 1/2 thành viên ban kiểm soát dự án của JGC và là thành viên người Việt duy nhất.

   

   

  Với số lượng đông đảo, năng lực công tác và khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt chắc chắn sẽ tạo dấu ấn đặc biệt, xây dựng một hình ảnh vô cùng thiện cảm và tốt đẹp trong cái nhìn của JGCS cũng như các bạn hàng có liên quan đối với đội ngũ giám sát của PHATECO.

   

  NGUYỄN VĂN KHƯƠNG

  VŨ THỊ THANH BÌNH