• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Triển khai dự án đánh giá ASME tại Lisemco 2, Lilama 10 và Lilama 69-1

  Ngày đăng: 08/04/2019

  Trong thời gian vừa qua, PHATECO đã được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng trong việc cung cấp dịch vụ Level III và NDT phục vụ cho việc đánh giá lấy chứng chỉ ASME trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm bình áp lực. Trong đó có các công ty thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam là Lisemco 2 (Hải Phòng), Lilama 10 (Hải Dương), Lilama 69-1 (Bắc Ninh).

   

  Sau một thời gian chuẩn bị, trong những ngày đầu tháng 3 vừa qua, tại các công ty Lisemco2, Lilama 10, Lilama 69-1 đã đồng loạt diễn ra các buổi đánh giá ASME chính thức. Ngày 10 và 11, thực hiện tại Lisemco 2; ngày 14 và 15, thực hiện tại Lilama 10; ngày 16 và 17 thực hiện tại Lilama 69-1.

   

  Hình ảnh minh họa

   

  Nhiệm vụ triển khai các dự án này đã được giao cho 2 chuyên gia ASNT NDT Level III mới của PHATECO là ông Nguyễn Đức Hiếu và ông Nguyễn Văn Tướng phụ trách. Do đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, với sự hướng dẫn và giúp đỡ của Ban lãnh đạo Công ty và ông Nguyễn Đức Dũng, chuyên gia ASNT NDT Level III đã có nhiều năm kinh nghiệm trong các dự án ASME nên các buổi làm việc này đều đã thành công tốt đẹp.

   

  Trong các buổi làm việc này, chuyên gia đánh giá của ASME đã đánh giá cao PHATECO trong việc duy trì hệ thống đào tạo, đánh giá và chứng nhận nhân sự theo SNT-TC-1A cũng như sự chuẩn bị chu đáo cho buổi đánh giá.

   

  Đây là một minh chứng nữa cho chất lượng dịch vụ mà PHATECO cung cấp, góp phần nâng cao vị thế của PHATECO trong mắt các khách hàng và đối tác.

   

  NGUYỄN ĐỨC HIẾU