• Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco

  Phateco technical services joint stock company

  Professional, Honesty Assurance Testing & Engineering Consultancy Operation

  • Tiếng Việt
  • English

  Triển khai UTM và PROFILE RT tại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

  Ngày đăng: 09/04/2019

  Từ ngày 24/08/2016, cùng với việc tiếp tục triển khai NDT gói thầu số 1 – Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho khách hàng là Tổng thầu – Liên doanh  JCGS, PHATECO đã được nhận thêm một dự án mới là “Kiểm tra chiều dày và kiểm tra biên dạng bằng hình ảnh chụp phóng xạ cho hệ thống các đường ống của Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn”. Đây là dự án mà PHATECO ký hợp đồng trực tiếp với Chủ đầu tư là Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP).

   

   

  Họp an toàn trước khi triển khai công việc

   

  Việc triển khai đo chiều dày (UTM) và kiểm tra biên dạng (Profile RT) hệ thống đường ống tại Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn nhằm mục đích thu nhận dữ liệu đầu vào, trước khi đưa Nhà máy vào vận hành, dự kiến trong năm 2017. Dữ liệu này có ý nghĩa cho việc tính toán tốc độ ăn mòn, chu kỳ kiểm tra, mức độ an toàn,… của toàn bộ hệ thống ống trong Nhà máy.

   

  Theo dự kiến, khối lượng Profile RT vào khoảng 300 phim và có khoảng 700 vị trí UTM. Dự kiến dự án sẽ thực hiện trong vòng 03 tháng. Tính đến nay PHATECO đã thực hiện được 30% RT, 20% UTM.

   

   

  Các KTV đang thực hiện công việc đo chiều dày

   

  Đây là dự án có yêu cầu rất cao về an toàn vì trong quá trình RT các đơn vị chạy thử, rửa đường ống cũng song song thực hiện, mỗi ca chụp đều có 2 người giám sát của NSRP đi cùng PHATECO. Trước mỗi ca làm việc đều phải họp an toàn, phân tích rủi ro, thống nhất cách thực hiện, liên hệ các nhà thầu trong khu vực, thông báo cách phối hợp cùng làm việc.

   

  TRẦN ĐỨC DUY